معنی و ترجمه کلمه recessive به فارسی recessive یعنی چه

recessive


مايل ببازگشت ،ارتجاعى ،بازگشتى ،پس رفتى
روانشناسى : نهفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها