معنی و ترجمه کلمه reciprocal treatment به فارسی reciprocal treatment یعنی چه

reciprocal treatment


قانون ـ فقه : معامله متقابله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها