طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه recital به فارسی recital یعنی چه

recital


شرح محتويات سند،از بر خوانى ،تک نوازى ،رسيتال
قانون ـ فقه : قسمتى از سند که اعمال و اسناد و مباحث و مطالبى را که به تنظيم ان منجر شده است را شرح مى دهد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها