معنی و ترجمه کلمه reclining position به فارسی reclining position یعنی چه

reclining position


روانشناسى : حالت غنوده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها