معنی و ترجمه کلمه recommended به فارسی recommended یعنی چه

recommended


مستحب
قانون ـ فقه : مندوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها