معنی و ترجمه کلمه reconnaissance flight به فارسی reconnaissance flight یعنی چه

reconnaissance flight


هواپيماى اکتشافى
علوم نظامى : پرواز اکتشافى يا شناسايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها