معنی و ترجمه کلمه recount به فارسی recount یعنی چه

recount


برشمردن ،يکايک گفتن ،تعريف کردن ،شمارش مجدد،باز گفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها