معنی و ترجمه کلمه recovery procedures به فارسی recovery procedures یعنی چه

recovery procedures


روشهاى اخراجات ،روشهاى بازيابى
علوم نظامى : روشهاى تخليه اقلام بازيافتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها