معنی و ترجمه کلمه recursive به فارسی recursive یعنی چه

recursive


بازگشتى
کامپيوتر : بازگشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها