معنی و ترجمه کلمه redeemer به فارسی redeemer یعنی چه

redeemer


فديه دهنده ،رهايى بخش ،نجات دهنده ،باز خريدگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها