معنی و ترجمه کلمه reduce به فارسی reduce یعنی چه

reduce


تبديل کردن ،تحويل دادن ،کاهش دادن تنزل دادن ،استحاله يا احاله کردن ،کاهش يافتن ،کم کردن ،کاستن( از)،تنزل دادن ،فتح کردن ،استحاله کردن ،مطيع کردن ،تقليل دادن ،ساده کردن
علوم مهندسى : تقليل دادن
عمران : تبديل
قانون ـ فقه : تخفيف دادن
شيمى : کاهيدن
بازرگانى : تقليل يافتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها