طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه reduction coefficient به فارسی reduction coefficient یعنی چه

reduction coefficient


ضريب تبديل
عمران : ضريب تقليل
علوم نظامى : ضريب کاهش استعداد ضريب ديدبانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها