معنی و ترجمه کلمه reed & prince screw به فارسی reed & prince screw یعنی چه

reed & prince screw


علوم هوايى : پيچى با سر شکافدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها