طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه refracting telescope به فارسی refracting telescope یعنی چه

refracting telescope


تلسکوپ شکستى
نجوم : تلسکوپ انکسارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها