معنی و ترجمه کلمه regard به فارسی regard یعنی چه

regard


مبالات ،باب ،مراعات ،رعايت ،توجه ،درود،سلام ،بابت ،باره ،نظر،ملاحظه کردن ،اعتنا کردن به ،راجع بودن به ،وابسته بودن به ،نگريستن ،نگاه کردن ،احترام
قانون ـ فقه : نسبت
بازرگانى : ملاحظه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها