طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه regiment به فارسی regiment یعنی چه

regiment


(نظ ).هنگ ،گروه بسيار،دسته دسته کردن ،تنظيم کردن
علوم نظامى : گردان در ارتش انگليس

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها