طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه regression equation به فارسی regression equation یعنی چه

regression equation


روانشناسى : معادله برگشت
بازرگانى : معادله رگرسيون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها