معنی و ترجمه کلمه regular به فارسی regular یعنی چه

regular


قانونى ،ارتش کادر،پرسنل کادر،منظم ،مرتب ،با قاعده ،معين ،مقرر،عادى
معمارى : معين
قانون ـ فقه : مقرر
بازرگانى : منظم
علوم نظامى : منظم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها