معنی و ترجمه کلمه regularity به فارسی regularity یعنی چه

regularity


نظم ،قاعده ،ترتيب ،باقاعدگى
روانشناسى : نظم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها