معنی و ترجمه کلمه rehash به فارسی rehash یعنی چه

rehash


تعمير کردن ،بحث هاى قديمى را دوباره بصورت جديدى مطرح کردن ،تکرار مکررات ،چيز تکرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها