طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rehearse به فارسی rehearse یعنی چه

rehearse


گفتن ،تمرين کردن ،تکرار کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها