طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه reinforcing bars به فارسی reinforcing bars یعنی چه

reinforcing bars


جوشها
عمران : ارماتورها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها