طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه reinstall به فارسی reinstall یعنی چه

reinstall


دوباره برقرار کردن ،دوباره کار گذاشتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها