طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه relation به فارسی relation یعنی چه

relation


)relational(وابستگى ،رابطه ،خويش ،ارتباط،شرح ،خويشاوند،کارها،نقل قول ،وابسته به نسبت يا خويشى
کامپيوتر : نسبت
معمارى : پيوند
روانشناسى : نسبت
بازرگانى : نسبت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها