معنی و ترجمه کلمه relationship به فارسی relationship یعنی چه

relationship


خويشاوندى ،نسب ،رابطه ،ارتباط،خويشى ،وابستگى ،نسبت
قانون ـ فقه : قرابت
روانشناسى : رابطه
بازرگانى : بستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها