معنی و ترجمه کلمه relative solubility به فارسی relative solubility یعنی چه

relative solubility


شيمى : انحلالپذيرى نسبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها