طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه relief hole به فارسی relief hole یعنی چه

relief hole


علوم هوايى : سوراخى در ورقه هاى فلزى که تلاقى دو خم را بدون تاب برداشتن صفحه ممکن ميسازد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها