طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه rem به فارسی rem یعنی چه

rem


اعلان شروع يک توضيح ،مقدار واحد از تشعشع يونيزه کننده
کامپيوتر : فرمانREM
علوم هوايى : مقدار تابش يونيزه کننده که در صورت جذب توسط يک جسم همان تاثيرات فيزيولوژيکى را که يک رونتگن اشعه ايکس يا تابشهاى گاما دارند خواهد داشت
ع لوم نظامى : مقدار دوز تشعشعى که اثرش برابر يک رونتگن اشعه ايکس باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها