طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه remanet به فارسی remanet یعنی چه

remanet


قانون ـ فقه : احاله موضوع از يک دادگاه به دادگاه ديگر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها