طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه removal به فارسی removal یعنی چه

removal


ربايش ،برطرف سازى نقل مکان ،انتقال ،تغيير محل ،جدا کردن ،پاک کردن ،از بين بردن ،برداشت ،رفع ،عزل ،ازاله
علوم مهندسى : جدا شدگى
معمارى : تفکيک
قانون ـ فقه : عزل
علوم نظامى : برداشتن پياده کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها