معنی و ترجمه کلمه renal calculus به فارسی renal calculus یعنی چه

renal calculus


ريگ کليه ،سنگ قلوه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها