طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه repeatability به فارسی repeatability یعنی چه

repeatability


تکرارپذيرى ،قابليت تکرار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها