معنی و ترجمه کلمه repeatability به فارسی repeatability یعنی چه

repeatability


تکرارپذيرى ،قابليت تکرار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها