معنی و ترجمه کلمه repose به فارسی repose یعنی چه

repose


گذاردن ،ارميدن ،دراز کشيدن ،غنودن ،سامان ،اسودگى ،استراحت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها