معنی و ترجمه کلمه reproducibility به فارسی reproducibility یعنی چه

reproducibility


قابليت تکثير،قابليت ساخت يا توليد مجدد
شيمى : تکرارپذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها