معنی و ترجمه کلمه reproduction به فارسی reproduction یعنی چه

reproduction


چاپ کردن ،تکثير کردن ،تکثير نشريات ،توليد مجدد،هم اورى ،تکثير،توالد و تناسل ،توليد مثل
علوم مهندسى : تجديد چاپ
کامپيوتر : توليد دوباره
قانون ـ فقه : توالد
روانشناسى : تکثير
بازرگانى : توليد مثل علوم نظامى : توليد کردن مجدد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها