طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه res integra به فارسی res integra یعنی چه

res integra


اصل مسلم
قانون ـ فقه : امر غير متنازع فيه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها