معنی و ترجمه کلمه residual error reat به فارسی residual error reat یعنی چه

residual error reat


نرخ خطاى پس مانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها