طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه resolvent به فارسی resolvent یعنی چه

resolvent


(طب )محلل ،حلال ،جواب ،حل مسئله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها