معنی و ترجمه کلمه resonant line tuner به فارسی resonant line tuner یعنی چه

resonant line tuner


الکترونيک : ميزان سازى با خط مواج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها