معنی و ترجمه کلمه resource به فارسی resource یعنی چه

resource


وسيله ،کاردانى ،منبع ،ممر،مايه ،ابتکار
کامپيوتر : وسيله
بازرگانى : ماخذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها