طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه restriction of imports به فارسی restriction of imports یعنی چه

restriction of imports


بازرگانى : محدوديت واردات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها