معنی و ترجمه کلمه reti opening به فارسی reti opening یعنی چه

reti opening


ورزش : گشايش رتى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها