طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه retouch به فارسی retouch یعنی چه

retouch


دستکارى کردن ،(درعکاسى )رتوشه کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها