معنی و ترجمه کلمه retrocessive به فارسی retrocessive یعنی چه

retrocessive


برگشت کننده ،پس نشيننده ،دوباره واگذارکننده ،مبنى برواگذارى ثانوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها