معنی و ترجمه کلمه returnee به فارسی returnee یعنی چه

returnee


مراجعين ،بازگشته ،مراجعت کننده ،باز گشت کننده
علوم نظامى : بازگشتگان از ميدان جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها