معنی و ترجمه کلمه revelationist به فارسی revelationist یعنی چه

revelationist


کسيکه معتقد به الهام ومکاشفه است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها