طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه revoke به فارسی revoke یعنی چه

revoke


رجوع کردن ،الغاء کردن ،لغو کردن ،مانع شدن ،الغا،فسخ ،ابطال
قانون ـ فقه : لغو کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها