معنی و ترجمه کلمه revolution per minute (rpm) به فارسی revolution per minute (rpm) یعنی چه

revolution per minute (rpm)


عمران : دور در دقيقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها