معنی و ترجمه کلمه rhomb به فارسی rhomb یعنی چه

rhomb


(هن ).لوزى ،منشور شش وجهى داراى وجوه متوازى الاضلاع ،دايره ،چرخ
علوم مهندسى : لوزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها