معنی و ترجمه کلمه rhythmicity به فارسی rhythmicity یعنی چه

rhythmicity


مراعات وزن شعرى ،نواخت دارى ،پر نواختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها